GetDiskSerial.DLL Download

Prosta w wykorzystaniu biblioteka która pozwoli na dodanie do naszych aplikacji komponentu sprawdzającego numer seryjny dysku twardego, biblioteka współpracuje z aplikacjami pisanymi w językach Delphi, C++Builder, C#, Visual Basic, Visual Basic.NET, PowerBuilder i Visual Foxpro.