Daphne Download

Niewielka aplikacja która pomoże na stałą analizę i debuggowanie procesów systemu Windows. Narzędzie pozwala również na wyłącznie niechcianych bądź powodujących błędy procesów oraz na stały monitoring przypisanych im aplikacji, bibliotek i usług.

Zmiany w Daphne

* Detection for 64 bits environments. * Per process detailed I/O information. * Major bug fixed: Get process environment information.