Icons From File Download

Darmowy i prosty w użyciu program który pozwoli na import ikon z plików EXE, DLL i OCX i ich późniejsze wyeksportowanie do formatów ICO, BMP, JPEG i EMF. Aplikacja pozwala ponadto na zapisywanie wyeksportowanych ikon w postaci plików BMP, JPEG i EMF zawierających jednocześnie wszystkie zaimportowane obrazy. Program pozwala na tworzenie baz danych zawierających wszystkie ikony w postaci plików HTML lub DBF.