My Buddy Icons Download

Aplikacja która pomoże nam na dodanie własnych Buddy Icons do komunikatora AOL Instant Messenger. Program zawiera 150 ikon stworzonych przez Newera IconCool Team. Dodatkowo aplikacja pozwala na obróbkę plików ikon i dodawanie ich do bazy programu oraz import i konwersję plików BMP, GIF, ICB, ICO, JPG i JPEG.