WebTime 2000 Download

Prosta, darmowa i niezwykle lekka aplikacja która umożliwi okresową synchronizację zegara systemowego z serwerami czasu instytutu NIST. Program pozwala również na definiowanie własnych serwerów czasu oraz określanie odstępów czasu pomiędzy kolejnymi synchronizacjami.