Chronograph Atomic Time Clock Download

Świetnie działający system synchronizujący, dzięki któremu jego użytkownicy już nigdy nie będą musieli sprawdzać ustawień zegara systemowego. Aplikacja ponadto została wyposażona w okno które możemy na stałe pozostawić na pulpicie naszego systemu aby mieć stały dostęp do menu edycji zegara.