GigAlarm Download

Prosty notyfikator wyposażony w wiele ciekawych funkcji. Baza programu pozwala na stworzenie do 4 milionów różnych alarmów. Program pozwala na odgrywanie określonego dźwięku o wybranej porze, uruchamianie dowolnej aplikacji, zmianę tapety czy zamknięcie wybranego okna, a nawet całego systemu.

Zmiany w GigAlarm

LunaBase updates and a major internal redesign