AT Screen Thief Download

Narzędzie do tworzenie zrzutów ekranu, pozwalające na wykonanie zrzutu zarówno całego pulpitu jak i tylko aktywnego okna. Program pozwala na zapisywanie zrzutów w postaci plików BMP, JPG, GIF, PNG i TIFF. Aplikacja pozwala na zapis tylko dowolnej części zrzutu oraz zmianę nasycenia czy kontrastu.