ConfigInspector Download

Zamiennik systemowego menedżera zadań który pokaże nam informacje na temat działających w systemie aplikacji i procesów, stan pamięci, zużycie procesora, podstawowe parametry systemowe i sieciowe, status dysków twardych i informacje o nośnikach oraz informacje na temat kart graficznych i dźwiękowych.