FolderSizes Download

Proste narzędzie będące dodatkiem do standardowego eksploratora Windows pozwalające na graficzne przedstawienie ilości miejsca na dysku zajmowanego przez poszczególne foldery.

Zmiany w FolderSizes

Version 5.0.73 added a help link to the file system event log display window to assist users in interpreting common events and resolved linebreak format defect in HTML report exports.