BGEye Download

Aplikacja która pozwoli na wyświetlanie informacji systemowych jako renderowanego obrazu ustawianego tymczasowo jako tapeta pulpitu, z możliwością zmiany ustawień wyświetlanego obrazu.