DLL Show 2000 Download

Program pozwala na wyświetlenie listy bibliotek DLL i OCX powiązanych z aktualnie uruchomionymi procesami, ponadto program pozwala na wyświetlenie listy wszystkich bibliotek zainstalowanych w systemie przez co i wykrycie bibliotek które są nie pożądane. Aplikacja podczas działania dodatkowo podaje zajętość pamięci i zużycie procesora.