What's Running Download

Darmowe narzędzie mogące stać się zamiennikiem systemowego menedżera zadań, program bardzo dokładnie pokazuje listę uruchomionych procesów wraz z bibliotekami DLL i OCX powiązanymi z nimi. Ponadto program pozwala na zarządzanie sterownikami zainstalowanymi w systemie.

Zmiany w What's Running

Better error handling of WMI issues Stack traces for exceptions