KeePass Password Safe Download

KeePass jest darmowym (open source) menadżerem haseł pozwalającym na łatwe i bezpieczne przechowywanie oraz zarządzanie hasłami. Możesz dodać wszystkie swoje hasła do jednej bazy danych, która jest zabezpieczona kluczem głównym lub kluczem dyskowym. Dzięki temu będziesz musiał zapamiętać tylko jedno główne hasło lub klucz dyskowy by otworzyć resztę. Bazy są zaszyfrowane przy użyciu najlepszych i najbezpieczniejszych znanych mechanizmów (AES oraz Twofish).

Zmiany w KeePass Password Safe

Added option to lock after some time of global user inactivity. Added option to lock when the remote control status changes. Auto-type on Unix-like systems: added special key code support (translation to X KeySyms) and support for {DELAY X} and {DELAY=X}. Added window activation support on Unix-like systems. Auto-type on Windows: added {VKEY X} special key code (sends virtual key X). Added support for importing DataVault 4.7 CSV files. Added support for importing Revelation 0.4 XML files. Added 'Auto-Type - Without Context' application policy to disable the 'Perform Auto-Type' command (Ctrl+V), but still leave global auto-type available. Added option to collapse newly-created recycle bin tree nodes. Added 'Size' column in the history list of the entry dialog. Added trigger action to remove custom toolbar buttons. Added kdbx:// URL scheme overrides (for Windows and Unix-like systems; disabled by default). Added KeePass.exe.config file to redirect old assemblies to the latest one, and explicitly declare .NET 4.0 runtime support. Added documentation for the '-pw-enc' command line parameter, the {PASSWORD_ENC} placeholder and URL overrides. Added workaround for ^/& .NET SendKeys issue.