Tembria Server Monitor Download

Potężne narzędzie które z pewnością przypadnie do gustu nie jednemu administratorowi sieci lokalnej, program pozwala na skuteczne monitorowanie stanu usług i urządzeń sieciowych oraz kompleksowe zarządzanie siecią. Program automatycznie powiadomi stosowne osoby o zaistniałych awariach i usterkach od braku papieru w drukarce sieciowej, aż po poważne uszkodzenia sieci podając obrazu proponowaną metodę usunięcia problemu. Program pozwala na pełną personalizację profili testowych.