Network Eagle Monitor Pro Download

Potężny w swoich możliwościach monitor sieciowy, potrafi podać niemal komplet informacji na temat otwartych portów, działania usług, dostępności serwerów, ilość miejsca na dyskach sieciowych czy zdalna kontrolę, a w razie awarii podjąć kroki zmierzające do jej usunięcia. Program posiada możliwość informowania administratora poprzez pocztę elektroniczną lub SMS o zaistniałych problemach lub o wystąpieniu ustalonych akcji.

Zmiany w Network Eagle Monitor Pro

Fixed critical bugs in network printer check.