Minimal ADB and Fastboot Download

Minimal ADB & Fastboot to prosty instalator, który zainstaluje na naszym komputerze tylko i wyłącznie dwa narzędzia z całego pakietu Android SDK - ADB oraz Fastboot. Są to dwa najczęściej używane narzędzia, potrzebne do wykonywania komend ADB oraz Fastboot z poziomu komputera na telefonie. Pozwalają one np. uruchomić telefon w trybie Fastboot / Bootloadera, sprawdzić status bootloadera, wgrać nowe oprogramowanie, zainstalować niestandardowy tryb recovery czy też odblokować bootloader. 

Aby skorzystać z narzędzi, należy zainstalować je w wybranym przez siebie folderze, a następnie go otworzyć. Kolejnym krokiem jest wywołanie okna wiersza polecenia w katalogu z plikami ADB oraz Fastboot. W tym celu należy wcisnąć klawisz Shift na klawiaturze, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz folderu z plikami ADB/Fastboot i wybrać opcję "Otwórz okno polecenia tutaj".

Gdy już okno wiersza poleceń zostanie otwarte i wskazywać będzie na katalog z plikami ADB i Fastboot, to użytkownik może wykonywać wszystkie komendy (po uprzednim podłączeniu swojego telefonu kablem USB do komputera w trybie "debugowania USB"). Przykładowe komendy ADB / Fastboot:

adb reboot bootloader - restartuje podłączony kablem USB telefon do trybu Fastboot / Bootloadera

fastboot oem unlock ######## - służy do odblokowywania bootloadera, w miejsce płotków należy wstawić kod odblokowujący, otrzymany od producenta

fastboot oem device-info - wyświetla informacje o telefonie (np. status bootloadera)

fastboot flash recovery recovery.img - instaluje nowe recovery w telefonie z pliku "recovery.img" (plik musi się znajdować w folderze z ADB i Fastboot, jeśli ma inną nazwę, to należy ją wpisać zamiast "recovery.img")

Uwaga! Powyższe komendy powinny być używane tylko zgodnie z odpowiednimi poradnikami dla waszego telefonu (lub przez osoby zaawansowane). Nieprawidłowe wykorzystanie tych komend może skutkować uszkodzeniem telefonu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy - wszystko wykonujecie na własną odpowiedzialność!