Evaer Skype Video Recorder Download

Evaer Skype Video Recorder to darmowa aplikacja do nagrywania rozmów wideo prowadzonych przez nas na Skype. Aplikacja potrafi nagrać całą naszą konwersację ze znajomym, uwzględniająć zarówno obraz jak i dźwięk.  Użytkownik może dostosować sposób nagrywania i wybrać układ kamer. Rozmowa może być nagrywana na różne sposoby - z obu kamer jednocześnie, tylko z kamery rozmówcy lub tylko z naszej kamery. W przypadku nagrywania rozmowy z uwzględnieniem obu kamer mamy możliwość wyboru, czy nasza twarz i rozmówcy mają wyświetlać się w takim samym rozmiarze obok siebie, czy też może nasza kamera ma być umieszczona w dolnym prawym rogu w postaci miniatury.

Samo korzystanie z programu jest bardzo proste. Po zainstalowaniu wystarczy uruchomić program, a następnie włączyć Skype'a i zalogować się na swoje konto. Skype wykryje, że Evaer próbuje uzyskać dostęp do obrazu z kamery i poprosi o udzielenie zezwolenia - użytkownik musi wtedy potwierdzić nadanie uprawnienień przyciskiem "Zezwól". Po wszystkim wystarczy rozpocząć rozmowę, a następnie wcisnąć przycisk nagrywania w oknie aplikacji Evaer. Domyślnie wszystkie nagrania zapisywane są w formacie MP4 w katalogu "Dokumenty/Evaer". Wszystkie ustawienia można zmienić w opcjach programu.