TalkHelper Free Download

TalkHelper Free to darmowa aplikacja, która pozwala użytkownikowi nagrywać rozmowy wideo oraz głosowe przeprowadzone w komunikatorze Skype. Aplikacja łączy się bezpośrednio z komunikatorem Skype i przechwytuje z niego obraz. Domyślnie nagrywanie odbywa się automatycznie, ale użytkownik może też przełączyć się na tryb ręcznego nagrywania tylko wybranych rozmów, jak również zapauzować lub całkowicie zatrzymać nagrywanie aktualnej rozmowy.

Po uruchomieniu programu TalkHelper Free, Skype wyświetli komunikat w górnej części ekranu, informujący o tym, że program TalkHelper próbuje uzyskać do niego dostęp. Po zezwoleniu aplikacji TalkHelper na dostęp do Skype'a wystarczy już tylko uruchomić ponownie komunikator Microsoftu. Od teraz aplikacja będzie automatycznie nagrywać wszystkie rozmowy, zarówno wideokonferencje jak i zwykłe rozmowy głosowe. Rozmowy wideo zapisywane są do formatu AVI, natomiast rozmowy głosowe znajdziemy w formacie MP3. Dodatkowo każda rozmowa wideo posiada swój osobny zapis w formacie MP3, zawierający sam zapis dźwiękowy.