CBR Reader Download

CBR Reader to unikalny program od otwierania i przeglądania plików w formacie CBR. Dodatkową funkcją jest konwersja plików CBR do formatów graficznych JPEG, GIF, PNG i BMP. CBR to format wykorzystywany do przeglądania unikalnych komiksów z lat 50, które są trudno dostępne na rynku i kosztują sporo. W Internecie można jednak natrafić na wersje elektroniczne, które to właśnie obsługiwane są przez format CBR. Jego zaletą jest intuicyjne przechodzenie pomiędzy stronami oraz poszczególnymi okienkami historii.

Menu programu CBR Reader sprowadzono do minimum. Wybieramy i otwieramy plik z dysku, zaś w Save As zapisujemy do wybranego formatu. W zakładce View przeglądamy poszczególne strony, robimy Zoom, wybieramy tryb pełnoekranowy oraz przechodzimy pomiędzy dokumentami. Konwersja do wybranych formatów odbywa się błyskawicznie, przy zachowaniu oryginalnej jakości obrazu.