123 PDF Converter Download

Pliki PDF mają wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest fakt, że na każdym komputerze wyglądają tak samo. Niezależnie od ustawień formatowanie (kolor czcionki, akapity, listy) są zachowywane. Niestety plików PDF nie da się w łatwy sposób edytować. Konieczna jest np. ich wcześniejsza konwersja.

W tym miejscu przydaje się 123 PDF Converter. Oferuje prosty interfejs, a cała procedura sprowadza się do wybrania pliku PDF i ustalenia katalogu, w którym zostanie zapisany element w formacie DOC. Sama konwersja może zostać zrealizowana w oparciu o ustawienia domyślne lub z udziałem użytkownika.

Drugi wariant pozwala na ustalenie sposobu przepływu tekstu, zachowanie lub usunięcie obrazków z oryginalnego PDF-a czy zmianę odstępu między znakami oraz wierszami. Kiedy już opcje zostaną wybrane zacznie się właściwa konwersja. W zależności od objętości PDF-a proces zajmuje od kilku sekund do kilku minut.

123 PDF Converter zachowuje podczas przerabiania pliku do DOC-a takie elementy jak tabele, wykresy, nagłówki oraz stopki. Potrafi wyeksportować z PDF-a określony element graficzny (np. właśnie wykres lub logo). Umożliwia zbiorczą konwersję wielu plików jednocześnie. Dodatkowe obsługiwane formaty to RTF oraz TXT.