Free RAR Extract Frog Download

Free RAR Extract Frog to niewielkie i bezpłatne narzędzie umożliwiające rozpakowanie plików zapisanych w formacie RAR. Program charakteryzuje się bardzo prostym interfejsem i dużą sprawnością przy operacjach na zarchiwizowanych plikach, co czyni z niego idealne uzupełnienie systemowego menadżera ZIP.

Aplikacja umożliwia rozpakowywanie plików za pomocą metody przeciągnij i upuść oraz z wykorzystaniem okna dialogowego. Free RAR Extract Frog obsługuje wieloczęściowe archiwa, a także pliki zabezpieczone hasłem, dodatkowo program umożliwia zdefiniowanie domyślnego hasła przy otwieraniu pliku i utworzenie listy kluczy. Aplikacja integruje się również z systemowym eksploratorem i dodaje do menu kontekstowego przycisk „Extract!” pozwalający na szybkie wypakowywanie pliku.

Uwaga! Przy instalacji program proponuje nam zainstalowanie również dodatkowego paska narzędzi oraz zmianę wyszukiwarki i strony startowej przeglądarki. Aby tego uniknąć, należy podczas instalacji odznaczyć odpowiednie opcje.

Wypakowywanie plików

Pliki w RAR Extract Frog możemy rozpakowywać na trzy różne sposoby. Za pomocą wspomnianego już przeciągnięcia archiwum na okno aplikacji, z wykorzystaniem menu kontekstowego i przycisku „Extract!”, a także poprzez dwukrotne kliknięcie na plik. Następnie aplikacja wyświetli nowe okno z pytaniem, gdzie zawartość RAR ma zostać wypakowana. Wybieramy dany folder i klikamy przycisk „OK”.