Alligator Flash Designer Download

Flash Designer znacząco ułatwia proces tworzenia interaktywnych animacji Flash dla stron internetowych. Flash Designer pozwala na tworzenie animowanych obrazów, tekstów oraz kształtów, a nawet na dodawanie dźwięków MP3 oraz WAV. Użytkownicy programu mogą korzystać z ponad 130 predefiniowanych efektów animacji zaś wbudowana przeglądarka zapewnia natychmiastowy podgląd wykonanej pracy. Użytkownicy mogą importować istniejące animacji z plików GIF, SWF oraz z obrazów JPEG.

Początkujący webmasterzy mogą eksportować kod HTML w celu integracji z plikami animacji Flash ze stroną internetową. Flash Designer tworzy i eksportuje pliki SWF zoptymalizowane pod kątem pojemności w celu szybkiego wyświetlania informacji w Internecie. Zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystywać przy tworzeniu animacji język programowania AcrionScript. Najnowsza wersja programu posiada obsługę unicode, możliwość dodawania dźwięków intro oraz outro, dodawanie kontroli głośności, nowe wbudowane gradienty oraz narzędzia do odręcznego rysowania.

Główne cechy programu Flash Designer:
• Animowane obrazy, kształty oraz tekst w animacjach SWF
• Możliwość skorzystania z ponad 130 gotowych efektów animacji
• Możliwość eksportowania plików SWF oraz generowania kodu HTML
• Funkcja dodawania dźwięków w formacie WAV oraz MP3
• Możliwość korzystania z języka ActionScript przy tworzeniu interaktywnych animacji