CuteFTP Home Download

Klient używany do przesyłania plików między komputerem a serwerem FTP. CuteFTP Home jest klientem FTP, który umożliwia łatwe przesyłanie plików do serwerów FTP. CuteFTP Home jest używany do przesyłania plików o dowolnej wielkości i / lub typu, w tym strony internetowe, pliki multimedialne lub inne dokumenty do serwera. CuteFTP Home zapewnia wydajne, niezawodne i bezpieczne połączenia (FTP przez SSL / TLS). CuteFTP Home jest podobna do przeglądarki internetowej. Wystarczy wpisać "FTP" zamiast "HTTP" i pliki są przesyłane zamiast otwierane. Dodatkowo umożliwia zmianę nazwy plików, usuwanie lub edycję. Program zapewnia niezawodne i bezpieczne połączenie z serwerem. Pobiera duże pliki znacznie szybciej niż dzieje się to przez przeglądarkę internetową.

Zmiany w CuteFTP Home

· Added support for file date parsing from Windows NT IIS FTP Server · Improved retry logic on network failures when transferring via SFTP · Corrected more than 30 discrete issues that lead to Client/Server crashes · Corrected Windows 7 compatibility issues · Corrected Scheduled Jobs to no longer disappear after TE restart · Corrected Windows 2000 Server compatibility issue · Enhanced SFTP connection mechanism to work with non-RFC compliant SFTP servers