Alternate Pic View Download

Prosta przeglądarka grafik. Pozwala także na edytowanie zdjęć. Możemy rysować linie, kółka, dodawać tekst oraz różne filtry. Pozwala także na otworzenie kilku zdjęć jednocześnie lub wyświetlenie slajdów.

Zmiany w Alternate Pic View

· Bugfix for effect dialog preview · Bugfix for pen size change/blur