DCFirewall Download

Darmowy Firewall oparty na regule filtrowania pakietów. Prosty interfejs, łatwa konfiguracja, wysoka wydajność przy niskim zużyciu zasób. Może być skonfigurowany tak, aby zezwolić lub odmówić dostępu aplikacjom.