V Download

Menedżer plików, który z łatwością sobie radzi z dużymi plikami. Program to kombinacja przeglądarki plików, wyszukiwarki, rozpakowywarki archiwów.

Zmiany w V

· Dual pane mode and thumbnails mode · Multiple file windows · Support for alternate data streams (ADS)