AssetDB Download

AssetDB to baza danych, która skanuje zdalny komputer i w połączeniu z różnymi narzędziami, dokonuje diagnostyki. Diagnoza dotyczy także sprzętu, np. dysku twardego.

Wymagania: SQL 7/2000. Windows 2000 SP3