TuneSleeve Download

Na przykład masz możliwość zamiany istniejącej okładki płyty na tą którą ściągnąłeś lub dodania nowej do już istniejącej, ponieważ program mógł znaleźć zdjęcie lepszej jakości niż to, które obecnie jest przez Ciebie używane.