TurboFTP Download

Klient FTP wyglądem przypominający takie produkty jak Flash FXP czy FTP Voyager nie ustępujący im również funkcjonalnością. Program posada usługę podtrzymywania transferu, potrafi wykonać wszystkie podstawowe operacje na plikach i katalogach oraz pozwala na definiowanie własnych komend.