Active Delivery Download

Active Delivery to program, który umożliwia samo-wydzielanie pakietu narzędziowego zip włącznie z .NET Component, ActiveX Component, DLL oraz VCL.