NextUp Talker Download

NextUp Talker to aplikacja stworzona dla osób pozbawionych tymczasowo lub na stałe głosu. Wydaje ona proste komendy, zadania, które ułatwiają codzienne obowiązki.