Countdown To/From Download

Countdown To/From to widget, który rozpocznie odliczanie do daty wskazanej przez użytkownika. Widget zawiera skórki które modyfikują jego wygląd.