WebDrive Download

Program działający jako świetny dodatek do Titan FTP Server, umożliwia mapowanie serwerów FTP, SFTP WebDAV jako dyski lokalne komputera, dzięki pełnemu wsparciu technologii Microsoft Frontpage Server Extensions jest w stanie świetnie połączyć ze sobą serwer FTP, serwer HTTP oraz program Frontpage pakiety Microsoft Office.