Każda sieć Wi-Fi nadaje na odpowiednim kanale. Im więcej sieci nadaje w obrębie jednego kanału, tym większe zakłócenia, przerwy, a także spadek prędkości sieci i naszego połączenia z Internetem. Warto zatem przeskanować pobliskie sieci Wi-Fi, sprawdzić na jakim działają kanale i ustawić naszą sieć w taki sposób, aby nie kolidowała z sieciami sąsiadów.

Jak zmienić kanał sieci Wi-Fi

Zmiana kanału sieci Wi-Fi jest jedną z częstszych porad, jakie są dawane osobom mającym problemy z siecią bezprzewodową. Często jest tak, że nasze łącze internetowe działa dobrze "po kablu", ale gdy połączymy się za pomocą Wi-Fi, to sygnał jest niski, występują nagłe spadki transferu lub przerwy w dostawie.  W dużej mierze może być to spowodowane przeciążaniem na kanale, na którym nasza sieć pracuje.

Warto zatem zmienić kanał na inny. Zmiany możemy dokonać w ciemno, próbując do skutku wybrać taki kanał, który jest najmniej obciążony, lub po prostu przeskanować pobliskie Wi-Fi i sprawdzić, który jest najmniej obciążony. Możemy to zrobić za pomocą programu inSSIDer.

Zmiana kanału sieci Wi-Fi

Aby zmienić kanał, należy zalogować się do ustawień routera. W tym celu otwieramy przeglądarkę i w polu adresu wpisujemy adres IP routera. Jeżeli go nie znamy, to nic nie szkodzi - można go łatwo sprawdzić.

W celu sprawdzenia adresu IP routera należy otworzyć menu start, a następnie w polu wyszukiwania wpisać komendę "cmd" (bez cudzysłowów) i potwierdzić klawiszem Enter. W nowym oknie wiersza polecenia wpisujemy polecenie "ipconfig" i wciskamy klawisz Enter.

Wyszukiwanie adresu IP routera

Znajdziemy tu swoje połączenie, ze swoim adresem IP oraz innymi danymi. Ostatnia pozycja to Default Gateway (Brama domyślna). Obok niej wyświetla się adres IP routera - w moim przypadku jest to 10.0.0.1, ale u was może to być np. często spotykany adres 192.168.0.1.

Gdy już mamy adres IP routera, to wpisujemy go do przeglądarki i logujemy do panelu administracyjnego. Każdy router ma inne oprogramowanie, ale ustawienia kanału zawsze znajdują się w ustawieniach sieci bezprzewodowej. Szukamy zatem opcji o nazwie typu Manual Wireless Connection Setup albo Wireless Settings.

Wybór kanału Wi-Fi w ustawieniach routera

Znajdziemy w niej ustawienia dotyczące nazwy naszej sieci, a także pole "Wireless Channel" albo po prostu "Channel". Za pomocą rozwijanego menu możemy po prostu wybrać inny kanał i zapisać ustawienia.

Który kanał wybrać?

Najlepiej wybrać taki kanał, który jest wolny lub na którym nadaje jak najmniej sieci. Aby sprawdzić sieci w pobliżu i dowiedzieć się na jakim kanale pracują możemy skorzystać z aplikacji inSSIDer.

Skanowanie pobliskiej sieci i sprawdzanie kanałów

Po uruchomieniu i przejściu do zakładki Network wyświetli się lista pobliskich sieci po lewej stronie. Przy każdej pozycji w kolumnie Channel pokazuje się numer kanału, na którym pracuje dana sieć.  W moim przypadku wiele sieci pracuje na kanale 1 i 6, więc dogodnie będzie wybrać któryś z pozostałych dostępnych numerów.  Najlepiej wybrać dla swojej  sieci kanał, który jest najmniej obciążony. Idealnie jest, gdy (w miarę możliwości) uda nam się znaleźć wolny kanał oddalony o dwa lub trzy numery od tego najbardziej obciążonego.