Poczta GMail nie ogranicza nas wcale do korzystania z jednego adresu email. Bez problemu możemy zintegrować webowego klienta z innymi kontami. Co więcej, możemy nie tylko pobierać pocztę z innych skrzynek, ale również wysyłać z poziomu GMaila wiadomości z innych adresów.

Import ustawień kont pocztowych jest bardzo uproszczony w poczcie GMail. Przede wszystkim musimy przejść do Ustawień w poczcie, klikając ikonę zębatego koła w górnym prawym rogu interfejsu. Następnie przechodzimy do zakładki Konta i importowanie. Tutaj będziemy mogli dodać nowe adresy.

Wybieramy opcję Importuj pocztę i kontakty, a następnie w nowootwartym oknie wpisujemy adres mailowy, który chcemy zaimportować. Następnie musimy podać hasło importowanego konta. Potem wybieramy, co chcemy importować - kontakty, pocztę itp. Możemy też stworzyć osobną etykietę dla danego konta.

Aby wysyłać wiadomości z innych adresów pocztowych wybieramy natomiast opcję Wyślij pocztę jako -> Dodaj inny adres e-mail, którego jesteś właścicielem. Tutaj podajemy nazwę, która będzie się wyświetlać, a następnie podajemy adres email. Możemy wybrać łatwiejszą konfigurację (Wyślij poprzez Gmail), albo trudniejszą (przez SMTP). Pierwsza sprowadza się jedynie do potwierdzenia specjalnego kodu, który zostanie wysłany na skrzynkę, którą chcemy połączyć z GMailem.

Po zakończeniu konfiguracji przechodzimy do tworzenia nowego emaila. W polu Od: możemy teraz wybrać z listy nowy adres email. Jeżeli chcemy, aby to dodany adres był domyślny - tzn. wyświetlał się jako pierwszy z listy, przechodzimy znowu do Ustawień i zakładki Konta i importowanie. W polu Wyślij pocztę jako: obok interesującego nas adresu klikamy link ustaw jako domyślny. Gotowe!