WhoAmI to jedna z mniej popularnych komend, którą możemy wpisać w wierszu poleceń Windowsa. W połączeniu z dodatkowymi parametrami może udzielić nam informacji na temat tego, do jakich należymy grup, jaka jest nazwa użytkownika czy jak wygląda identyfikator zabezpieczeń.

Aby skorzystać z komendy WhoAmI musimy najpierw uruchomić wiersz poleceń. Robimy to za pomocą skrótu Win+R. W panelu Uruchamianie wpisujemy następnie cmd. Pojawi się nowe okno z tradycyjnym, DOS-owym interfejsem.

Wpisanie w nim czystego polecenia whoami zwraca wynik w postaci nazwy komputera i użytkownika. Jeśli mamy do czynienia z kontem domenowym zamiast tego pojawi się nazwa domeny oraz aktualnego usera.

Chcąc ustalić, do jakich grup należymy, wpisujemy komendę whoami /groups. Załaduje się lista kilku lub kilkunastu pozycji. Whoami /user wyświetla z kolei informacje o użytkowniku oraz tzw. identyfikatorze SID (związanym z zabezpieczeniami w systemie Windows).

WhoAmI

Identyfikator logowania jest przywoływany za pomocą polecenia whoami /logonid. Jeśli chcemy uzyskać wszystkie informacje wpisujemy zaś whoami /all. Znajdziemy tu dodatkowe dane na temat uprawnień systemowych.

Opisywana komenda ma przede wszystkim funkcje diagnostyczne, które przydają się wtedy, gdy naprawiamy uszkodzony system Windows. Dzięki WhoAmI możemy uzyskać niezbędne dane na temat połączenia sieciowego oraz konta użytkownika.

Dane wyświetlane przez wiersz poleceń możemy uporządkować w formie listy parametrem /fo (np. whoami /all /fo list). Eksport jest możliwy po wpisaniu znaku > (np. whoami /all /fo csv >%userprofile%\documents\myinfo.csv).

Opisywane narzędzie jest dostępne dla użytkowników Windowsa Vista i nowszych wersji OS-u.