Rozwój technologii chmury sprawił, że coraz więcej osób przechowuje dokumenty na wirtualnych dyskach w usługach Google Drive, SkyDrive badź Dropbox. Takie rozwiązanie jest z pewnością wygodne, ale czy w pełni bezpieczne? Może warto zaszyfrować swoje dane, aby nikt nie miał do nich dostępu?

Google Drive

Jeżeli tworzymy i przechowujemy dokumenty w chmurze lub korzystamy z pakietu biurowego Google, to możemy nasze informacje odpowiednio zabezpieczyć poprzez szyfrowanie i hasło. Wystarczy, że skorzystamy ze specjalnego edytora tekstu, który podczas tworzenia dokumentów automatycznie zapisze zaszyfrowaną wersję na naszym Dysku Google.

Fogpad jest edytorem tekstu, który łączy się z naszym Dyskiem Google i zapisuje na nim utworzone dokumenty. Różnica między edytorem Fogpad a Google Docs jest taka, że ten pierwszy zapisuje na naszym Dysku Google dokumenty zaszyfrowane hasłem, czyli nawet jeżeli ktoś się włamie do naszego dysku, to i tak nie uzyska dostępu do dokumentów bez podania oddzielnego hasła.

Fogpad - tworzenie dokumentu

Aby rozpocząć korzystanie z Fogpada, należy udać się na stronę Fogpad.net, a następnie kliknąć w czerwony przycisk "Create a secure document for free". Wyskoczy okienko od Dysku Google z prośbą o nadanie Fogpadowi pozwolenia na korzystanie z naszego dysku. Klikamy w przycisk "Akceptuj". Po zaakceptowaniu pojawi się ekran tworzenia nowego, zaszyfrowanego dokumentu na Dysku Google. Najpierw musimy podać hasło, którym chcemy zabezpieczyć wybrany dokument. Wpisujemy dwukrotnie hasło i klikamy w przycisk Save.

Fogpad - hasło

Po utworzeniu hasła wyświetli się prosty i intuicyjny edytor tekstu. Teraz możemy bezpiecznie utworzyć nasz dokument, który zostanie zapisany w zaszyfrowanej formie bezpośrednio na Dysku Google. Podobnie jak w przypadku Google Docs, Fogpad automatycznie zapisuje plik podczas wprowadzania tekstu - nie musimy szukać żadnego przycisku "Zapisz".

Fogpad - edytor tekstu

Aby później otworzyć zaszyfrowany dokument, należy udać się do swojego Dysku Google, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany dokument i z menu "Otwórz za pomocą" wybrać pozycję "Fogpad".

Fogpad - otwieranie plików

Po podaniu hasła do wybranego dokumentu, Fogpad wyświetli zawartość pliku. Bez hasła nikt nie uzyska dostępu do naszych dokumentów.