Masz problemy ze złej jakości dźwiękiem powodowanym zakłóceniami w słuchawkach Bluetooth, szczególnie w systemie Windows 11? W tym artykule znajdziesz kilka różnych sposobów rozwiązania problemu, których możesz wypróbować, aby naprawić szumy statyczne i inne problemy ze słuchawkami Bluetooth w systemie Windows 11.

W przypadku złej jakości dźwięku w słuchawkach Bluetooth w systemie Windows 11 na problem może mieć wpływ kilka czynników. Do typowych przyczyn należą zakłócenia sygnału z innych urządzeń bezprzewodowych, przestarzałe lub uszkodzone sterowniki Bluetooth, niezgodność wersji Bluetooth i przeszkody wpływające na zasięg Bluetooth.

Może to być również spowodowane wieloma podłączonymi urządzeniami, niskim poziomem naładowania baterii i ograniczeniami sprzętowymi samych słuchawek. Aby rozwiązać te problemy, możesz spróbować zaktualizować sterowniki, zarządzać podłączonymi urządzeniami, dostosować kodeki audio, unikać zakłóceń i zapewnić optymalne ustawienia Bluetooth. Jeśli to nie rozwiąże problemu, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną producenta słuchawek lub rozważenie alternatywnego sprzętu.

Jak naprawić statyczną i ogólną złą jakość słuchawek Bluetooth w systemie Windows 11?

Poniżej znajduje się kilka różnych kroków, które można wykonać, aby naprawić złą jakość dźwięku, zwłaszcza statycznego w słuchawkach Bluetooth w systemie Windows 11.

Zmniejsz zakłócenia bezprzewodowe

 • Trzymaj urządzenie Bluetooth (np. komputer) blisko słuchawek.
 • Unikaj używania słuchawek Bluetooth w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak routery Wi-Fi lub kuchenki mikrofalowe.

Zaktualizuj sterowniki Bluetooth

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy Start i wybierz Menedżer urządzeń.
 • Znajdź swój adapter Bluetooth, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Aktualizuj sterownik.
 • Wybierz „Wyszukaj automatycznie sterowniki” i poczekaj na zakończenie procesu.
 • Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmiany.

Sprawdź poziom naładowania baterii słuchawek

 • Przed użyciem upewnij się, że słuchawki Bluetooth są w pełni naładowane.
 • Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii, aby uniknąć szumów statycznych, gdy poziom baterii jest niski.

Zresetuj słuchawki Bluetooth

 • Wyłącz słuchawki Bluetooth.
 • Postępuj zgodnie z procesem resetowania właściwym dla Twojego modelu słuchawek (patrz instrukcja).

Rozwiązywanie problemów z Bluetoothem

 • Wybierz Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Rozwiązywanie problemów.
 • Wybierz opcję Bluetooth i uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów, aby zdiagnozować i rozwiązać wszelkie problemy.

Dostosuj ustawienia dźwięku

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośniki i wybierz Dźwięki.
 • Upewnij się, że w sekcji Odtwarzanie wybrano słuchawki Bluetooth.
 • Kliknij Właściwości, aby uzyskać więcej opcji, dostosuj poziomy głośności i sprawdź, czy nie ma rozszerzeń, które mogą powodować problemy.

Pamiętaj, że jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy w samym systemie Windows, użycie narzędzia do naprawy komputera, takiego jak Fortect, może pomóc szybko i skutecznie je rozwiązać.

Wypróbuj kolejno te kroki, aby sprawdzić, czy którykolwiek z nich rozwiązuje problem szumów statycznych w słuchawkach Bluetooth w systemie Windows. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz także zwrócić się do pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy lub zapoznać się z innymi metodami rozwiązywania problemów specyficznymi dla Twojego modelu słuchawek.