PopChar Win Download

PopChar Win jest unikalnym zamiennikiem systemowej tablicy znaków umożliwiającym szybki dostęp do często wykorzystywanych znaków specjalnych. Program oferuje automatyczne kopiowanie wybranego znaku skracając czas niezbędny na jego użycie do minimum.

Zmiany w PopChar Win

* PopChar now supports searching for characters by their decimal and hexadecimal Unicode numbers * Entering or pasting arbitrary text in the search field displays the characters used within the text * PopChar does no longer destroy the contents of the clipboard when inserting characters * Automatic checking for new versions * Support for Unicode 5.1 * Improved preferences dialog * Keyboard navigation and the usage of the search combo has been improved * On Windows 2000 PopChar did not adapt itself to the preferred language