SuperFax for Word Download

SuperFax for Word to dodatek dla programu Microsoft Word który umożliwi zautomatyzowanie procesu wysyłania faksów, aplikacja pozwala na wysyłanie wiadomości wprost z programu Microsoft Word dzięki czemu nie jest konieczne używanie dodatkowego oprogramowania faksowego.