1st Fax Extractor Download

1st Fax Extractor jest profesjonalną aplikacją umożliwiającą tworzenie zbiorów numerów Faksów i ich dowolne grupowanie aby następnie w łatwy sposób przesyłać wiadomości faksowe nie tylko do pojedynczych użytkowników ale i całych ich grup.