New Video Splitter Download

New Video Splitter to narzędzie umożliwiające łatwy podział plików MPEG I, MPEG II, AVI(DivX, XViD, MPEG4), DVD(.VOB), RealMedia(.RM, .RMVB), VCD(.DAT), ASF-WMV na mniejsze części. Program pozwala dzielić pliki poprzez wybór odstępów czasowych, wielkość pliku wynikowego lub przez ręczne wybranie fragmentu pliku który ma zostać wyeksportowany.