OBJ Export for SolidWorks Download

OBJ Export for SolidWorks to proste narzędzie umożliwiające eksport danych z oprogramowania projektowania mechanicznego 3D SolidWorks do formatu zgodnego z ASCII Alias Wavefront OBJ.