Traffic Counter Download

Traffic Counter jest licznikiem ruchu sieciowego na Twoim komputerze. Program generuje dzienne oraz miesięczne raporty ruchu, a także pozwala na ustalenie miesięcznego limitu, po przekroczeniu którego program wyświeli alert.

Ograniczenia:
· Trial 35 dni