IFilter Explorer Download

Aplikacja umożliwiająca wizualizację IFilters wykorzystanych w aplikacjach MSN Desktop Search, Sharepoint Portal Server, Windows Sharepoint Services, SQL Server 2000/2005 czy też usługę indeksowania.