Image Studio Pro Download

Przeglądarka obrazów wyposażona w 40 potężnych filtrów graficznych, możliwość manipulacji wielkością obrazu i danymi EXIF oraz zestaw narzędzi umożliwiający szybkie zarządzanie zbiorami plików graficznych. Aplikacja pozwala ponadto tworzyć galerie Internetowe zapisywane w postaci plików HTML oraz tworzenie list zawartości nośników które znacznie ułatwią odnajdywanie wybranych plików.