Wave To Text Download

Potężna aplikacja umożliwiająca zamianę plików dźwiękowych na format tekstowy. Aplikacja działa jedynie z językiem angielskim pozwalając na zamianę np. Audio Books do formatów tekstowych i ich późniejszą edycję czy też drukowanie.