DFX for RealPlayer / RealOne Download

Dodatek dla odtwarzaczy RealPlayer i RealOne znacznie polepszający jakość dźwięku poprzez odgrywanie często pomijanych wysokich dźwięków. Program ponadto potrafi odtworzyć informację o separacji kanałów stereo, w przypadku gdy została ona błędnie zapisana.