DFX for Windows Media Player Download

Dodatek dla odtwarzacza Windows Media Player znacznie polepszający jakość dźwięku poprzez odgrywanie często pomijanych wysokich dźwięków. Program ponadto potrafi odtworzyć informację o separacji kanałów stereo, w przypadku gdy została ona błędnie zapisana.